Verzeker je nieuwe of tweedehands
tweewieler tegen diefstal

Hiermee verzacht je, in ieder geval, het financiële leed. Vrijwel alle verzekeraars eisen dat je een slot met ART keurmerk gebruikt. Controleer altijd de polisvoorwaarden.

Vink_oranje

Over verzekeringen

De verzekeraars conformeren zich aan Stichting ART met betrekking tot de acceptatie van sloten op basis waarvan een verzekering gesloten kan worden. Dit geldt voor fietsen, e-bikes, speed-pedelecs, brom- en snorfietsen en motoren. Hierdoor is er duidelijkheid naar zowel de consument als de rijwielhandelaar.

De verzekeraars kiezen voor Stichting ART omdat het een onafhankelijke instelling is die de kwaliteit van de (door fabrikant aangeleverde) sloten test, certificeert, controleert en bewaakt. Dit is de reden dat de verzekeraars altijd één of meerdere sloten met een ART keurmerk opnemen in hun polisvoorwaarden. Afhankelijk van het diefstalrisico wordt bepaald aan welke zwaarte (ART* t/m ART*****) het slot moet voldoen.

Het ART keurmerk is niet alleen bekend bij de verzekeraars in Nederland, maar ook in het buitenland.

Bewaar je reservesleutel

Bewaar belangrijke gegevens van je fiets en slot bij je verzekeringspapieren. Bewaar je reservesleutel altijd op een veilige plaats. De meeste sloten worden standaard geleverd met twee of drie identieke sleutels. Het bijbehorende sleutelnummer staat meestal gegraveerd in de sleutel. Ook komt het voor dat het sleutelnummer staat vermeld op een aangeringd label. Dit nummer heb je nodig als je een sleutel moet bijbestellen. Dit kun je het beste doen via je vakhandelaar of de leverancier van het slot. Is je tweewieler verzekerd? Vergeet dan niet de bijbestelling van de extra reservesleutel te melden aan je verzekeraar. Je vakhandelaar kan daar bij helpen. Een reservesleutels gemaakt door een derde partij, bijvoorbeeld een Sleutelservice, zijn altijd herkenbaar als “copy”, omdat er geen beeldmerk of merknaam op staat afgebeeld. Vaak ontbreekt ook het sleutelnummer.

Zet je tweewieler altijd op slot met een ART goedgekeurd slot

Alle tweewielerverzekeraars in Nederland stellen in hun voorwaarden de eis dat je verzekerde tweewieler op slot staat. Voor frame sloten kun je dat aantonen door inlevering van beide originele sleutels. Ga dus nooit nonchalant om met het op slot zetten van je tweewieler. Want als een diefstalverzekeraar fraude vermoedt keert hij niet uit. Zet je tweewieler daarom altijd op slot met een ART goedgekeurd slot. Gebruik daarnaast altijd een tweede ART slot waarmee je de tweewieler vastzet aan de ‘vaste wereld’. Dat is de beste verzekering dat je tweewieler niet gestolen wordt.

Ook op slot in de garage of schuur

Helaas wordt een tweewieler ook vaak uit de garage of schuur gestolen. Zet je tweewieler hier dus óók op slot (of zet ‘m ergens aan vast) met een ART slot. Dan is de kans groot dat dieven je tweewieler laten staan.

Check je polisvoorwaarden

Check in de polisvoorwaarden of je nog aan de eisen van je verzekeraar voldoet. Het kan zijn dat er extra preventieve maatregelen zijn doorgevoerd. Denk aan het gebruik van een extra ART slot om de tweewieler vast te maken aan de ‘vaste wereld’. Vragen over je polisvoorwaarden? Neem voor goed advies contact op met je verzekeringsagent of vakhandelaar.

Vink_oranje

Goedgekeurde sloten

Is je slot vervallen?

Op deze website kun je checken of een slot is goedgekeurd door ART. En zo ja, over hoeveel sterren het slot beschikt. Het kan echter zijn dat de goedkeuring is ingetrokken. In dat geval staat dit duidelijk aangegeven met de melding ‘Vervallen’ en de bijbehorende datum. Dit betekent dat het slot vanaf die datum niet meer is goedgekeurd door ART. Redenen kunnen zijn dat het is ingetrokken door fabrikant, het slot niet meer voldoet aan de gestelde eisen, de toelatingshouder zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen of dat het slot niet meer wordt geproduceerd of geïmporteerd. Dit kan belangrijke informatie zijn voor je verzekering. Daar geldt dat het door jou gebruikte slot op het moment van het afsluiten van de verzekering goedgekeurd moest zijn. Als de verzekering is afgesloten toen het ART slot nog was goedgekeurd, geldt deze goedkeuring voor de gehele looptijd van de verzekering. Ook al komt de goedkeuring tussentijds te vervallen.

Check je slot